CompanyProfile

 • “บริษัท พรธิสาร จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งปี 2533 จนมาถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คือ คุณวรพจน์ พรธิสาร มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 115,000,000 บาท”

   

  Pornthisan Company Limited was established in 1990. We are a full-service commercial real estate development and construction company. Our services include sales and developmental phases of investment properties, as well as construction services focusing on design-build, pre-construction estimating, value engineering and construction building services. A registered capital is now 115,000,000 baht.

 • Construction Efficiency

 • Our greatest competitive advantage is the expertise and passion of our people. We are motivated to achieve the elements needed to provide project success and build structures, roadways and utilities that will leave a lasting impression for our clients, our society and our communities. Our success is driven by more than building some of the most advanced facilities for our corporate, institutional and government clients. More and more of our clients are turning to us for our distinctive ability to implement innovative project management techniques and to serve as a reliable provider of knowledge-driven solutions for their complex construction projects. Our teams of construction professionals make up company embody our values of strength, performance and passion. We offer a single-source solution for all of your construction-related needs. Whether, it is restoration, site preparation, a new facility or facility renovation, we have the experience and personnel to provide the highest quality construction on schedule and within budget. We support our clients from project inception, to the commissioning of the fully operational facility. And our network of local offices enables us to offer our clients the dual advantage of a strong local presence and broad geographic reach. Our commitment to quality service begins with years of accumulated experience, knowledge, skill and a willingness to put our clients' interests first.

 • Experience

  ทางบริษัทฯ เคยผ่านงานการก่อสร้างมาหลายรูปแบบ ทั้งงานก่อสร้าง โครงการจัดสรร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสูงต่างๆ และยังรวมถึงงาน Landscape วางระบบชลประทาน อ่างกักเก็บน้ำ และระบบระบายน้ำต่างๆ โดยมีผลงานต่อไปนี้

   

  Pornthisan is also committed to offering innovative practical designs and construction solutions adapted to focus on best for project. Recent examples are alliancing for works projects, such as below,

  • ชื่อโครงการ:

   โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา

   สถานที่:

   มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จังหวัดนครนายก

   มูลค่างาน:

   294,500,000

   ปีที่เริ่ม:

   2532

   ปีที่แล้วเสร็จ:

   2533

   รายละเอียด:

   กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารบริหาร อาคารปฏิบัติการและอาคารพลศึกษา อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด หอดูดาว โรงอาหาร บ้านพัก และทางเชื่อม พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตร.ม. พร้อมสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์

  • ชื่อโครงการ:

   โครงการก่อสร้างอาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น

   สถานที่:

   โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

   มูลค่างาน:

   86,450,000

   ปีที่เริ่ม:

   2533

   ปีที่แล้วเสร็จ:

   2534

   รายละเอียด:

   อาคารสัมมนา ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร สระว่ายน้ำ พร้อมเฟอร์นิเจอร์และสาธารณูปโภค

  โครงการอื่นๆ ในความรับผิดชอบของบริษัท

  โครงการก่อสร้าง ตลาดสด-สวนเกษตรของ บจก. ดอกแก้ว (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ1)
  33-34
  เนื้อที่พาณิชย์ประมาณ 7.5 ไร่ -เนื้อที่สวนเกษตร 100 ไร่ -ตลาดค้าส่ง/ปลีก พื้นที่ 800 ตร.ม. -อาคารพาณิชย์ 120 อาคาร -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 6 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/2m. ยาว 8km.
  โครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบจก. จุรีทอง (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ 3)
  34-36
  เนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ -ทาวน์เฮาส์ ชั้นเดี่ยว 770 หน่วย -อาคารพาณิชย์ 110 อาคาร -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 16 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 8km.
  โครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบจก. เพื่องฟ้าแดง (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ4)
  35-38
  เนื้อที่ประมาณ 90ไร่ -บ้านแฝด –บ้านเดี่ยว 594 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 20 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/8m. ยาว 11km.
  โครงการก่อสร้าหมู่บ้านจัดสรร บจก.ลำเจียก (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ 5)
  38-40
  เนื้อที่ประมาณ 94 ไร่ -ทาวน์เฮาส์ ชั้นเดี่ยว 365 หน่วย -ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 613 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 12 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 6 km.
  โครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบจก. เพื่องฟ้าแดง (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ4)
  35-38
  เนื้อที่ประมาณ 90ไร่ -บ้านแฝด –บ้านเดี่ยว 594 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 20 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/8m. ยาว 11km.
  โครงการก่อสร้าหมู่บ้านจัดสรร บจก.พรธิสาร (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ6)
  38-40
  เนื้อที่ประมาณ 183 ไร่ -บ้านเดี่ยวเดี่ยว 100 หน่วย -บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 700 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 16 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 8km.
  โครงการก่อสร้าหมู่บ้านจัดสรร บจก.พรธิสาร (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ7)
  38-39
  เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ -บ้านเดี่ยวเดี่ยว 20 หน่วย -บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 140 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 7 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 8km.
  โครงการก่อสร้าหมู่บ้านจัดสรร บจก.บานชื่นขาว(หมู่บ้านพรธิสาร โครงการ8)
  38-40
  เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ -บ้านเดี่ยวเดี่ยว 30 หน่วย -บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 400 หน่วย -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 7 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 3.5km.
  อาคารพรสาร เอ
  41-41
  อาคารหอพัก 5 ชั้น จำนวน 260 ห้อง พื้นที่อาคาร 8,000 ตร.ม.
  อาคาร MN แมนชั่น
  42-42
  อาคารหอพัก 6 ชั้น จำนวน 408 ห้อง พื้นที่อาคาร 9,500 ตร.ม.
  อาคารเหลืองถาวร
  42-42
  อาคารหอพัก 8 ชั้น จำนวน 236 ห้อง พื้นที่อาคาร 8,800 ตร.ม.
  อาคารประสงค์ก้าวหน้า
  43-44
  อาคารหอพัก 6 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 572 ห้อง พื้นที่อาคาร 17,600 ตร.ม.
  อาคาร MN แมนชั่น
  42-42
  อาคารหอพัก 6 ชั้น จำนวน 408 ห้อง พื้นที่อาคาร 9,500 ตร.ม.
  โครงการสวนเกษตร บจก.สมาร์ทเฟรช
  44-44
  พื้นที่สวนเกษตร 6,000 ไร่ ระบบท่อส่งน้ำความดันสูงและปั๊มน้ำ 20 Km. อ่างเก็บน้ำ ขนาด 2,000,000 ลบ.ม.
  โครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบจก. ส้มทอง “นันทญา” (หมู่บ้านพรธิสารโครงการ 9)
  46-48
  เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่ -ชั้นเดี่ยว 2 ชั้น 295 หน่วย -อาคารพาณิชย์ 27 อาคาร -งานระบบท่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 7 km -งานถนน คสล.ขนาด 16/12/10/8m. ยาว 3.5km.
  อาคาร อินทรีทวีทรัพย์
  49-50
  อาคารหอพัก 7 ชั้น จำนวน 236 ห้อง พื้นที่อาคาร 9,000 ตร.ม.
  อาคาร ซูม เพลส
  48-49
  อาคารหอพัก 7 ชั้น 3 อาคาร จำนวน 254 ห้อง พื้นที่อาคาร 13,800 ตร.ม.
  อาคาร พามาสเพลส
  49-50
  อาคารหอพัก 7 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 130 ห้อง พื้นที่อาคาร 5,500 ตร.ม.
  โครงการก่อสร้างอาคาร ซูม ธรรมศาสตร์
  50-51
  อาคารหอพัก 5 ชั้น จำนวน 260 ห้อง พื้นที่อาคาร 8,000 ตร.ม.
  โครงการก่อสร้างคลังสินค้า จ.ปทุมธานี
  50-51
  อาคารคลังสินค้า เนื้อ 2,000 ตร.ม.
  โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1
  50-51
  โครงการบ้านเอื้ออาทร อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1,033 หน่วย พร้อมสาธาณูปโภค
  โครงการบ้าน Phuket@town By Sittarom
  51-52
  โครงการบ้านจัดสรร โฮออฟฟิศ และบ้านทาวน์เฮาส์ 2และ3ชั้น พร้อมสาธารณูปโภค จำนวน 97 หน่วย
  โครงการบ้าน เนอวานา รามคำแหง 53
  51-52
  โครงการบ้านจัดสรร โฮออฟฟิศ 3.5 ชั้น จำนวน 30 หน่วย
  โครงการ บ้าน สิทธารมณ์ อุดรธานี
  51-52
  โครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 40 หน่วย
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง
  52-52
  อาคารพิพิธภัณฑ์ และปรับภูมิทัศน์
  โครงการก่อสร้างแกลอรี่แสดงพันธุ์พืช
  52-53
  กลุ่มอาคารแกลอรี่ พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา
  52-53
  กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารบริหาร อาคารปฏิบัติการและอาคารพลศึกษา อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด หอดูดาว โรงอาหาร บ้านพัก และทางเชื่อม พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตร.ม. พร้อมสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์
  โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์
  52-53
  อาคารหอพัก 5 ชั้นและเฟอร์นิเจอร์พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์ 2) หลังการบอกเลิกสัญญา
  52-53
  ก่อสร้าง (ต่อจากงานก่อสร้างเดิม) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียน
  โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์ประตูเมือง โดยทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตรก่อสร้างประติมากรรมจำนวน 4 ชุด และติดตั้งป้ายอักษร PATONG CITY จำนวน 1 ป้าย
  53-53
  ก่อสร้างสัญญาลักษณ์ประตูเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างประติมากรรมติดตั้งป้ายอักษร
  ก่อสร้างโครงการว่างท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและคืนผิวถนนแอสฟัลท์ทับ หลังท่อ ถนนผังเมืองสาย ก.
  53-54
  วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก และทำผิวถนนแอสฟัลท์ทับหลังท่อ
  โครงการก่อสร้างอาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น
  53-54
  อาคารสัมมนา ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร สระว่ายน้ำ พร้อมเฟอร์นิเจอร์และสาธารณูปโภค
  โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
  53-54
  ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
  โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น
  53-54
  อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ระยะที่1 ส่วนที่ 2
  53-54
  โครงการบ้านเอื้ออาทร อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 1,438 หน่วย
  โครงการก่อสร้างรั้วและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  54-54
  ก่อสร้างรั้ว และถนนคอนกรีต
  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก 9 ชั้น พร้อมทางเดินเชื่อม
  53-55
  อาคารศูนย์แพทย์ 9 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 8,810 ตร.ม. พร้อมสาธารณูปโภค และทางเดินเชื่อม
  โครงการอาคารพักพยาบาล 32หน่วย (4ชั้น ใต้ถุนโล่ง)
  54-55
  อาคารหอพักสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการอาคารผู้ป่วย 120 เตียง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร
  54-55
  อาคารห้องพักสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการอาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง แบบเลขที่ 9128 ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า
  55-56
  อาคารห้องพักสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สร้อยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภค
  โครงการอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
  54-56
  อาคารห้องพักสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สร้อยประมาณ 4,500 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภค

  ทรัพยากรณ์บุคคล

  มีบุคลากรเพียบพร้อมในด้านการก่อสร้างที่มีประสบการณ์

  เทคโนโลยี

  มีพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

  ครอบคลุม

  มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ โรงงานหล่อท่อ คสล., โรงงานผสมคอนกรีตสำเร็จรูป, บริษัทค้าธุรกิจก่อสร้าง, โรงงานหล่อชิ้นส่วนผนังสำเร็จรูป (Precast Well Panel)

  บริษัท พรธิสาร จำกัด

  186/1 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110